Εικονική εξεταστική

Στην εικονική εξεταστική, ο κάθε επιτηρητής αναλαμβάνει τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας τριών συμμετεχόντων ανά εξεταστική ώρα και την επιτήρηση 10 συμμετεχόντων μόλις ξεκινήσει η εξεταστικής τους διαδικασία.

Δείγμα από την οθόνη του επιτηρητή κατά τη διάρκεια της ταυτοπροσωπίας


Δείγμα από την οθόνη του επιτηρητή στην γενική επίβλεψη της εικονικής εξεταστικής  

To Examiny ενσωματώνει ένα προηγμένο σύστημα αναγνώρισης προσώπου (Face recognition).

To Examiny διασύνδεει τους υποψήφιους εξεταζόμενους με τον απομακρυσμένο επιτηρητή τους.

Αρχική Σχετικά με εμάς Εικονική Τάξη Επικοινωνία