Σχετικά με τη Vellum

Η Vellum Global Educational Services είναι ένας από τους κορυφαίους αδειοδοτημένους, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, φορείς Πιστοποιήσεων δεξιοτήτων Πληροφοριών για την Τεχνολογία και την Επικοινωνία. Ιδρύθηκε το 2002 και από την αρχή λειτουργίας της αποτέλεσε τον αποκλειστικό συνεργάτη του "Cambridge International Examinations", κατατάσσοντάς την πλέον ανταγωνιστική σε διασφάλιση εξεταστικής ποιότητας και ασφάλειας στη διεξαγωγή πιστοποιήσεων πληροφορικής στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Από την αρχή της λειτουργίας της ασχολήθηκε κυρίως με τη διαδικασία πιστοποίησης προηγμένων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων πληροφορικής δίνοντας την ευκαιρία στους χιλιάδες υποψήφιους της για επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο.

Πιστή στις επιταγές των διευρυμένων και νεοεισερχόμενων επαγγελματικών αντικειμένων στην ελληνική αγορά εργασίας, σταδιακά προχώρησε στην πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους πλέον δυναμικούς τομείς της χώρας. Μέχρι και σήμερα απαριθμεί περισσότερες από 50 πιστοποιήσεις που αναφέρονται σε κλάδους όπως Διοίκηση & Οικονομία, Τουρισμός, Παιδαγωγικά επαγγέλματα, Τεχνικά επαγγέλματα, με τον κατάλογο ολοένα να αυξάνει αριθμητικά.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η δυνατότητα πιστοποίησης του κάθε ενδιαφερόμενου με ασφάλεια, κύρος και αξιοπιστία, όπου κι αν βρίσκεται. Είναι η διάθεση να “εκπαιδεύσουμε” τους πολίτες στην εκμετάλλευση των ψηφιακών μέσων , δίνοντας τους την ευκαιρία να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς φόβο, χωρίς αμφισβήτηση αλλά ως εφόδιο στη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική τους εξέλιξη.


  

To Examiny ενσωματώνει ένα προηγμένο σύστημα αναγνώρισης προσώπου (Face recognition).

To Examiny διασύνδεει τους υποψήφιους εξεταζόμενους με τον απομακρυσμένο επιτηρητή τους.

Αρχική Σχετικά με εμάς Εικονική Τάξη Επικοινωνία