Πόσο ελέγχεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Πόσο ισχυρά είναι τα πιστοποιητικά;

      Το Examiny δημιουργήθηκε για να ενισχύσει το κύρος και την αξιοπιστία των πιστοποιητικών που εκδίδονται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
       Το Examiny είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και αξιοπιστίας του E- Learning και των εξ αποστάσεως εξετάσεων για την απόκτηση αξιόπιστων πιστοποιητικών.
       Με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής το Examiny διασφαλίζει την ταυτοπροσωπία του Σπουδαστή και την πλήρη διαφάνεια των εξετάσεων. Το Examiny είναι ένα online proctoring software που διασυνδέει τον σπουδαστή με τον απομακρυσμένο επιτηρητή, καταγράφει κάθε κίνηση του εξεταζόμενου και κάθε “ψίθυρο” του προσωπικού του χώρου, απ΄όπου εξετάζεται.

      Το Examiny είναι ο πλέον σύγχρονος και αξιόπιστος τρόπος απόκτησης πιστοποιητικών κύρους και αξιοπιστίας και αποτελεί σύμμαχο του παρόχου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας του.

To Examiny ενσωματώνει ένα προηγμένο σύστημα αναγνώρισης προσώπου (Face recognition).

To Examiny διασύνδεει τους υποψήφιους εξεταζόμενους με τον απομακρυσμένο επιτηρητή τους.

Αρχική Σχετικά με εμάς Εικονική Τάξη Επικοινωνία